mgr Bożena Latała Kierownik Działu Rehabilitacji

Wykształcenie: 

- Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunek – Rehabilitacja ruchowa,

- Tytuł specjalisty w dziedzinie Fizjoterapii,

- Akademia Osteopatii – w trakcie studiów osteopatycznych.

 

Kursy:

- Terapia manualna wg standardów IFOMPT (EB, E II, K I, K II, E III, EM, K III, K IV, KM),

- Anatomy Trains dla terapeutów manualnych,

- Traumatologia sportowa, moduły I-IV,

- Medycyna Ortopedyczna wg dr. James’a Cyriax’a, moduł I,

- Terapia manualna połączona z ruchem wg Briana Mulligana, moduł A, B,

- Leczenie i diagnozowanie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego, moduły A-E - tytuł Dyplomowanego Terapeuty metody McKenziego,

- PNF podstawowy, rozwijający – tytuł Dyplomowanego Terapeuty metody PNF,

- PNF w wodzie,

- Kinesiotaping, moduł I, II,

- Fizjoterapia chorych z chorobami układu krążenia,

- Współczesne kierunki protezowania i aparatownia kończyn górnych, dolnych, tułowia,

- Podstawy fizjoterapii w neurorehabilitacji.

- Opieka geriatryczna

- Fizjoterapia u dzieci ryzyka

- Promocja zdrowia