Zabiegi rewizyjne

- Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego w przypadkach

- obluzowania septycznego komponentów endoprotezy

- zabiegi jedno i dwuetapowe.

- Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego w przypadkach

- obluzowania aseptycznego komponentów endoprotezy.

- Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego w przypadkach

- obluzowania septycznego komponentów endoprotezy.

- zabiegi jedno i dwuetapowe.

- Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego w przypadkach obluzowania aseptycznego komponentów endoprotezy.

- Endoprotezoplasyka rewizyjna stawu kolanowego w przypadkach zużycia komponentów endoprotezy

- Endoprotezoplasyka rewizyjna stawu biodrowego w przypadkach zużycia komponentów endoprotezy,

- Zaopatrywanie złamań okołoprotezowych na poziomie stawu biodrowego,

- Zaopatrywanie złamań okołoprotezowych na poziomie stawu kolanowego,

- Zaopatrywanie złamań patologicznych z zastosowaniem endoprotez poresekcyjnych