Chirurgia kolana

- Artroskopia (bez implantów): resekcja łąkotki, mikrozłamania, usunięcie ciał wolnych

- Artroskopowa synowektomia wszystkich przedziałów

- Artroskopia z implantami - naprawa łąkotki

- Artroskopia z implantami i czynnikami wzrostowymi

- Artroskopowa plastyka niestabilności rzepki

- Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego ACL z użyciem implantu

- Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego ACL z użyciem implantu i czynników wzrostowych

- Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego PCL z użyciem implantu

- Artroskopowa ostra napraw uszkodzonego PCL z użyciem implantu i czynników wzrostowych

- Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego MCL lub kompleksu tylno-bocznego z użyciem implantów

- Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego MCL lub kompleksu tylno-bocznego z użyciem implantów i czynników wzrostowych

- Rekonstrukcja ACL

- Rekonstrukcja ACL (więzadła krzyżowego przedniego) z implantami tytanowymi (przeszczep z czworogłowego ze śrubami interferencyjnymi, przeszczep ze ścięgien zginaczy - XoButton + śruba interferencyjna)

- Rekonstrukcja ACL z użyciem czynników wzrostowych

- Rekonstrukcja PCL

- Rekonstrukcja PCL z czynnikami wzrostowymi

- Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego

- Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego z czynnikami wzrostowymi

- Rekonstrukcja MCL

- Rekonstrukcja MCL z czynnikami wzrostowymi

- Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki

- Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki z czynnikami wzrostowymi

- Użycie do rekonstrukcji sztucznych więzadeł -dodatkowo

- Rekonstrukcja rewizyjna jednoczasowa ACL

- Rekonstrukcja rewizyjna jednoczasowa ACL z podaniem czynników wzrostowych

- Rekonstrukcja rewizyjna PCL

- Rekonstrukcja rewizyjna PCL z użyciem czynników

- Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL

- Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL z czynnikami

 

Plastyka chrząstki:

- Mozaikoplastyka

- Pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego

- Naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem biowchłanialnych pinów

- Korekcja niestabilności rzepki

- Naprawa ubytków chrząstki

- Resekcja torbieli Bakera klasycznie

- Artroskopowe usunięcie cysty Bakera

- Artroskopowe leczenie „kolana skoczka”

- Artroskopowe leczenie choroby Osgood-Schlattera – „martwicy guzowatości kości piszczelowej”

- Osteotomia podkolanowa HTO

- Osteotomia podkolanowa HTO z użyciem czynników wzrostowych

- Osteotomia Fulkersona w nawykowym zwichnięciu rzepki

- Osteotomia Fulkersona w nawykowym zwichnięciu rzepki z użyciem czynników

- Endoproteza cementowa, bez protezy rzepki

- Endoproteza cementowa z protezą rzepki

- Endoproteza jednoprzedziałowa

- Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy; bez rekonstrukcji kostnej

- Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy, z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych

- Synowektomia