Chirurgia barku

- Artroskopia diagnostyczna

- Artroskopia operacyjna

- Rekonstrukcja stożka rotatorów na otwarto

- Usunięcie zwapnień stożka rotatorów

- Naprawa stożka rotatorów

- Naprawa stożka rotatorów z podaniem czynników wzrostowych

- Korekcja niestabilności barku klasyczna

- Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego(nawykowe zwichnięcie barku)

- Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego(nawykowe zwichnięcie barku) z reimplassage

- Naprawa izolowanego uszkodzenia typu SLAP II

- Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford)

- Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) z ewentualną tenodezą bicepsa

- Uwolnienie (artroliza) barku zamrożonego

- Endoproteza barku - połowiczna

- Endoproteza barku- całkowita

- Endoproteza barku - odwrócona

- Akromioplastyka klasyczna

- Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka kruczego)

- Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka kruczego) z użyciem czynników wzrostowych

- Plastyka niestabilności stawu barkowo-obojczykowego

- Plastyka stawu mostkowo-obojczykowego