METODY FIZJOTERAPEUTYCZNE

Terapia manualna

Obejmuje zabiegi wykonywane metodą Mulligana, Kaltenborna, Cyriax, McKenzie, osteopatię, techniki powięziowe, mobilizacje uciskowe. Terapia manualna daje szybki efekt przeciwbólowy, w związku z czym jest szczególnie ceniona przez pacjentów. Terapia manualna realizowana jest wg standardów IFOMPT (Międzynarodowej Federacji Terapeutów Ortopedycznych i Manualnych).

Medycyna Ortopedyczna wg dr James’a Cyriax’a

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a jest metodą diagnostyczno-terapeutyczną uszkodzeń narządu ruchu. Dzięki przejrzystemu i powtarzalnemu wywiadowi oraz badaniu funkcjonalnemu uzyskuje się kompletną informację o stanie pacjenta.

Dowiedz się więcej

Mobilizacje połączone z ruchem wg Mulligana

To metoda diagnostyczno-terapeutyczna lecząca schorzenia kręgosłupa i stawów. Brian Mulligan, nowozelandzki fizjoterapeuta, przedstawił w latach 90 XX w. własny sposób postępowania w przypadkach zaburzeń czynnościowych narządu ruchu.

Dowiedz się więcej

Manualne mobilizacje wg Kaltenborna - Evjenth

Podstawą metody jest uznanie ograniczonego ruchu ślizgu stawowego za pierwotną przyczynę zaburzeń funkcjonalnych. Dla ruchu kątowego potrzebne jest powiązanie z ruchami powierzchni stawowych toczących się lub ślizgających względem siebie.

Dowiedz się więcej

Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

Praca z pacjentem według metody McKenzie ma na celu zmniejszenie lub eliminacje dolegliwości bólowych kręgosłupa i składa się z trzech faz:
 

Dowiedz się więcej

Terapię Manualną Holistyczną wg Rakowskiego

Celem tej koncepcji jest zajmowanie się człowiekiem, a nie tylko jednostką chorobową. Terapia prowadzi do pozytywnego stymulowania, które pobudza siły własne organizmu do zdrowienia.

Dowiedz się więcej

Fascial Manipulation - Manipulacja Powięzi – Luigi Stecco

Manipulacje powięziowe są rodzajem terapii manualnej, która ma zastosowanie w zespołach bólowych układu ruchu.

Dowiedz się więcej