METODY FIZJOTERAPEUTYCZNE

Metoda PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Jest to proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe. Metodę tę wykorzystuje się w usprawnianiu pacjentów z objawami neurologicznymi, urazowymi, ortopedycznymi. Ocena i terapia pacjenta opiera się na rozpoznaniu zaburzeń na poziomie funkcjonalnym i strukturalnym z uwzględnieniem wpływu czynników fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych na stan zdrowia.

Dowiedz się więcej