METODY FIZJOTERAPEUTYCZNE

Kinezyterapia

Ćwiczenia wchodzące w skład kinezyterapii stanowią znaczną część programu rehabilitacji. Stosujemy między innymi ćwiczenia prowadzone, czynne, czynne z oporem. W naszej pracy wykorzystujemy specjalistyczne metody oraz urządzenia. 

Dynamiczna platforma balansowa Biodex Balance System SD do oceny i terapii stabilności kończyn i tułowia

Platforma znajduje zastosowanie:
- u pacjentów po urazach, po zabiegach operacyjnych,
- w geriatrii celem reedukacji równowagii, propriocepcji, w programach zapobiegania upadkom,
- u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, po udarach, przy chorobie Parkinsona.

Dowiedz się więcej

Metoda PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Jest to proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe. Metodę tę wykorzystuje się w usprawnianiu pacjentów z objawami neurologicznymi, urazowymi, ortopedycznymi. Ocena i terapia pacjenta opiera się na rozpoznaniu zaburzeń na poziomie funkcjonalnym i strukturalnym z uwzględnieniem wpływu czynników fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych na stan zdrowia.

Dowiedz się więcej

Poizometryczna relaksacja mięśni / Techniki energetyzacji mięśni

Jedna z metod terapii manualnej, którą stosuje się w celu przywrócenia prawidłowej długości mięśni, poprzez wpływ na normalizację napięcia mięśniowego. Rozluźnienie, rozciągnięcie mięśni wpływa na przywrócenie prawidłowej ruchomości w stawach.

Dowiedz się więcej

Kształtowanie koordynacji i równowagi z wykorzystaniem przyborów theraband

Ćwiczenia równoważne stosujemy w celu poprawy równowagi, koordynacji ruchowej oraz postawy. Ćwiczenia te wpływają na układ równowagi, w skład którego wchodzą narządy przedsionkowe, narząd wzroku oraz proprioceptory w stawach i mięśniach.

Dowiedz się więcej

Trening funkcjonalny – Keiser Functional Movement i Mini Tensor

Urządzenie do treningu funkcjonalnego Keiser Functional Trainer to wielofunkcyjna stacja zapewniająca kompleksowy trening funkcjonalny tułowia i kończyn.

Dowiedz się więcej