METODY FIZJOTERAPEUTYCZNE

Kinezyterapia

Ćwiczenia wchodzące w skład kinezyterapii stanowią znaczną część programu rehabilitacji. Stosujemy między innymi ćwiczenia prowadzone, czynne, czynne z oporem. W naszej pracy wykorzystujemy specjalistyczne metody oraz urządzenia. 

Dynamiczna platforma balansowa Biodex Balance System SD do oceny i terapii stabilności kończyn i tułowia

Platforma znajduje zastosowanie:
- u pacjentów po urazach, po zabiegach operacyjnych,
- w geriatrii celem reedukacji równowagii, propriocepcji, w programach zapobiegania upadkom,
- u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, po udarach, przy chorobie Parkinsona.

Dowiedz się więcej

Metoda PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Jest to proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe. Metodę tę wykorzystuje się w usprawnianiu pacjentów z objawami neurologicznymi, urazowymi, ortopedycznymi. Ocena i terapia pacjenta opiera się na rozpoznaniu zaburzeń na poziomie funkcjonalnym i strukturalnym z uwzględnieniem wpływu czynników fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych na stan zdrowia.

Dowiedz się więcej

Poizometryczna relaksacja mięśni / Techniki energetyzacji mięśni

Jedna z metod terapii manualnej, którą stosuje się w celu przywrócenia prawidłowej długości mięśni, poprzez wpływ na normalizację napięcia mięśniowego. Rozluźnienie, rozciągnięcie mięśni wpływa na przywrócenie prawidłowej ruchomości w stawach.

Dowiedz się więcej

Kształtowanie koordynacji i równowagi z wykorzystaniem przyborów theraband

Ćwiczenia równoważne stosujemy w celu poprawy równowagi, koordynacji ruchowej oraz postawy. Ćwiczenia te wpływają na układ równowagi, w skład którego wchodzą narządy przedsionkowe, narząd wzroku oraz proprioceptory w stawach i mięśniach.

Dowiedz się więcej

Trening funkcjonalny – Keiser Functional Movement i Mini Tensor

Urządzenie do treningu funkcjonalnego Keiser Functional Trainer to wielofunkcyjna stacja zapewniająca kompleksowy trening funkcjonalny tułowia i kończyn.

Dowiedz się więcej

Terapia manualna

Obejmuje zabiegi wykonywane metodą Mulligana, Kaltenborna, Cyriax, McKenzie, osteopatię, techniki powięziowe, mobilizacje uciskowe. Terapia manualna daje szybki efekt przeciwbólowy, w związku z czym jest szczególnie ceniona przez pacjentów. Terapia manualna realizowana jest wg standardów IFOMPT (Międzynarodowej Federacji Terapeutów Ortopedycznych i Manualnych).

Medycyna Ortopedyczna wg dr James’a Cyriax’a

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a jest metodą diagnostyczno-terapeutyczną uszkodzeń narządu ruchu. Dzięki przejrzystemu i powtarzalnemu wywiadowi oraz badaniu funkcjonalnemu uzyskuje się kompletną informację o stanie pacjenta.

Dowiedz się więcej

Mobilizacje połączone z ruchem wg Mulligana

To metoda diagnostyczno-terapeutyczna lecząca schorzenia kręgosłupa i stawów. Brian Mulligan, nowozelandzki fizjoterapeuta, przedstawił w latach 90 XX w. własny sposób postępowania w przypadkach zaburzeń czynnościowych narządu ruchu.

Dowiedz się więcej

Manualne mobilizacje wg Kaltenborna - Evjenth

Podstawą metody jest uznanie ograniczonego ruchu ślizgu stawowego za pierwotną przyczynę zaburzeń funkcjonalnych. Dla ruchu kątowego potrzebne jest powiązanie z ruchami powierzchni stawowych toczących się lub ślizgających względem siebie.

Dowiedz się więcej

Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

Praca z pacjentem według metody McKenzie ma na celu zmniejszenie lub eliminacje dolegliwości bólowych kręgosłupa i składa się z trzech faz:
 

Dowiedz się więcej

Terapię Manualną Holistyczną wg Rakowskiego

Celem tej koncepcji jest zajmowanie się człowiekiem, a nie tylko jednostką chorobową. Terapia prowadzi do pozytywnego stymulowania, które pobudza siły własne organizmu do zdrowienia.

Dowiedz się więcej

Fascial Manipulation - Manipulacja Powięzi – Luigi Stecco

Manipulacje powięziowe są rodzajem terapii manualnej, która ma zastosowanie w zespołach bólowych układu ruchu.

Dowiedz się więcej

Fizykoterapia

Dzięki bogatemu wyposażeniu Ortopedicum możliwe jest stosowanie szerokiego zakres zabiegów fizykoterapii. W skład fizykoterapii wchodzą między innymi zabiegi takie jak laseroterapia, ultradźwięki, elektroterapia, magnetoterapia, masaż, drenaż, kąpiele wirowe, krioterapia, pneumatyczny masaż uciskowy oraz terapia falą uderzeniową i laserem wysokoenergetycznym. 

Elektroterapia

Elektroterapia jest działem fizykoterapii, który wykorzystuje w celach leczniczych i diagnostycznych energię elektryczną. Zabiegi wykonywane są przy użyciu prądu stałego lub prądów impulsowych o różnej częstotliwości.

Dowiedz się więcej

Magnetoterapia

Magnetoterapia to skuteczna metoda leczenia impulsowym polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Metoda znalazła zastosowanie w wielu działach medycyny, m.in. w ortopedii, reumatologii oraz chorobach wewnętrznych.

Dowiedz się więcej

Leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości

Aparat BTL – 6000 Shortwave to diatermia krótkofalowa do terapii ciepłem z wykorzystaniem fal o wysokiej częstotliwości. 

Dowiedz się więcej

Promieniowanie podczerwone IR

Światłolecznictwo jest metodą fizykoterapii, która do leczenia wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne. W medycynie do wywołania efektu biologicznego używa się promieniowania IR o długości fali 770 do 15000 nm. 

Dowiedz się więcej

Laseroterapia

Działanie biostymulacyjne promieniowania laserowego powoduje:
- poprawę ukrwienia i odżywiania tkanek,
- pobudza regenerację komórek i naczyń krwionośnych oraz syntezę białek, 
- ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. 

Dowiedz się więcej

Laser Wysokoenergetyczny BTL HIL 7W

Należy do serii zabiegów biostymulacyjnych, które leczą tkanki poprzez ich regenerację na poziomie komórkowym. Moc wyjściowa jest w przybliżeniu 30-50 razy wyższa w porównaniu z konwencjonalną zimną laseroterapią.

Dowiedz się więcej

Terapia Falą Uderzeniową BTL 6000 SWT

Jest wysoce efektywną metodą leczenia bólu związanego z układem mięśniowo-szkieletowym. Zabieg stymuluje zmienione chorobowo tkanki do odnowy i regeneracji poprzez poprawę metabolizmu oraz mikrokrążenia w uszkodzonych tkankach.

Dowiedz się więcej

Terapia łączona - Terapia falą uderzeniową BTL 6000 SWT + laser wysokoenergetyczny HIL 7Wll

Pozwala na maksymalizację efektu biostymulacyjnego i przeciwbólowego, tym samym przyspiesza proces powrotu do zdrowia. Terapia jest łagodna, bardziej komfortowa i nie wywołuje efektów ubocznych. Jest to skuteczna terapia bólu o długotrwałych efektach.

Dowiedz się więcej

Ultradźwięki

Drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego. Najczęściej stosowane w lecznictwie są częstotliwości 800, 1000, 2400, 3000 Hz.

Dowiedz się więcej

Krioterapia miejscowa ciekłym azotem

Jest to metoda leczenia polegającą na stymulującym zastosowaniu temperatur kriogenicznych dla wywołania i wykorzystania fizjologicznej reakcji organizmu na zimno w celu wspomagania leczenia chorób i dysfunkcji narządu ruchu.

Dowiedz się więcej

Kąpiele wirowe

Kąpiele wirowe stanowią formę masażu podwodnego. W zabiegu tym wykorzystuje się w celach leczniczych wpływ cieplny wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne związane z ruchem wirowym.

Dowiedz się więcej

Masaż

Najczęściej stosowaną formą masażu jest masaż klasyczny. W zależności od tego, jak intensywnie jest on wykonywany, wyróżniamy jego różne właściwości: lecznicze, relaksacyjne, pobudzające.

Dowiedz się więcej

Kinesiology taping

Odpowiedni sposób plastrowania stymuluje układ nerwowy, mięśniowy i krążeniowy wspomagając ich pracę. 

Dowiedz się więcej