Ultradźwięki

Drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego. Najczęściej stosowane w lecznictwie są częstotliwości 800, 1000, 2400, 3000 Hz. Fale wprowadzane są do organizmu za pomocą głowicy i przy użyciu żelu jako środka sprzęgającego. Ultradźwięki mają działanie miejscowe: mechaniczne, cieplne i fizykochemiczne oraz ogólne, w wyniku którego na drodze odruchowej uzyskuje się zmiany w odległych narządach ruchu i układach ustroju.
 
Fonoforeza – zabieg, w którym środek sprzęgający zawiera lek.
 
Terapia skojarzona – jednoczesne działanie na tkanki ultradźwiękami i prądami impulsowymi małej lub średniej częstotliwości.