Terapię Manualną Holistyczną wg. Rakowskiego

Celem tej koncepcji jest zajmowanie się człowiekiem, a nie tylko jednostką chorobową. Terapia prowadzi do pozytywnego stymulowania, które pobudza siły własne organizmu do zdrowienia. 

Dokonuje się tego poprzez pracę z narządem ruchu z wykorzystaniem:
- zabiegów manualnych biomechanicznych i odruchowych, 
- słowa terapeuty,
- edukacji pacjenta w celu podtrzymania procesów zdrowienia. 

W terapii dużą uwagę zwraca się na wpływ stresu na struktury narządu ruchu. Pracuje się z dolegliwościami ze strony kręgosłupa, kończyn, głowy i innymi, również takimi, których przyczyny uznano za nieznane.