Poizometryczna relaksacja mięśni / Techniki energetyzacji mięśni

Jedna z metod terapii manualnej, którą stosuje się w celu przywrócenia prawidłowej długości mięśni, poprzez wpływ na normalizację napięcia mięśniowego. Rozluźnienie, rozciągnięcie mięśni wpływa na przywrócenie prawidłowej ruchomości w stawach.
 
Wskazania:
- skrócenia mięśni,
- symptomy zablokowania stawu,
- podrażnienie więzadeł i mięśni.
 
Przed zastosowaniem tej metody należy określić pierwotną przyczynę ograniczenia ruchu w stawie, pamiętając, że prawidłowy zakres ruchu jest wyznaczony przez różne struktury tj.: skórę, tkankę podskórną, mięśnie, więzadła, torebkę stawową, powierzchnie stawowe.
 
Procedury poizometrycznej relaksacji mięśni polegają na:
- powolnym rozciągnięciu mięśnia aż do granicy jego rozciągliwości (bez przekraczania granicy bólu),
- stabilizacji w tej pozycji,
- skurczu izometrycznym,
- relaksacji z powolnym wydechem,
- próbie dalszego rozciągania mięśnia,
- stymulacja antagonistów w celu utrzymania uzyskanego zakresu ruchu.