Metoda PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Jest to proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe. Metodę tę wykorzystuje się w usprawnianiu pacjentów z objawami neurologicznymi, urazowymi, ortopedycznymi. Ocena i terapia pacjenta opiera się na rozpoznaniu zaburzeń na poziomie funkcjonalnym i strukturalnym z uwzględnieniem wpływu czynników fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych na stan zdrowia. Charakterystyczna jest praca we wzorcach, które ułatwiają ruch i angażują całe taśmy mięśniowe. Podczas indywidualnych zajęć pracuje się nad doskonaleniem chodu, czynnościami życia codziennego i funkcjami życiowymi (m.in. mową, połykaniem). Terapia jest bezbolesna. W trakcie zajęć pacjent wykonuje ćwiczenia z pomocą terapeuty, dążąc do samodzielnego ich zrobienia. Wykorzystuje się silne części ciała pacjenta do pracy nad słabszymi. Ćwiczenia wykonuje się m.in. na leżance oraz materacu i uzupełnia planem ćwiczeń domowych.