Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego

Praca z pacjentem według metody McKenzie ma na celu zmniejszenie lub eliminacje dolegliwości bólowych kręgosłupa i składa się z trzech faz:
- diagnostyki dokonywanej przez terapeutę polegającej na identyfikacji struktur generującej ból na podstawie analizy biomechanicznej ruchu oraz dokładnego wywiadu chorobowego, pozwalającego precyzyjnie ustalić zachowanie się objawów oraz ich zmienność w ciągu doby,
- terapii polegającej na ćwiczeniach dobranych na podstawie badania pacjenta oraz oddziaływaniach manualnych i pracy nad systemem kontroli posturalnej,
- edukacji pacjenta odnośnie zachowania w czynnościach życia codziennego.
 
Celem nadrzędnym metody McKenzie jest przywrócenie możliwe pełnej funkcji zaburzonym strukturom, a tym samym zabezpieczenie pacjenta przed kolejnym pojawieniem się problemu bólowego. Przy właściwie dobranym programie terapii, odpowiedniej ilości czasu pracy z pacjentem, metoda ta pozwala na redukcję objawów oraz samodzielne radzenie sobie z bólem.