Medycyna Ortopedyczna wg dr James’a Cyriax’a

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a jest metodą diagnostyczno-terapeutyczną uszkodzeń narządu ruchu. Dzięki przejrzystemu i powtarzalnemu wywiadowi oraz badaniu funkcjonalnemu uzyskuje się kompletną informację o stanie pacjenta. Wiadomości te odnoszone są do tak zwanych „wzorców klinicznych”, czyli szczególnego zachowania się zaburzeń lub grup zaburzeń. Szczegółowe badanie daje informację o tym, która struktura uległa podrażnieniu, a także o dokładnej lokalizacji uszkodzenia w obrębie zajętej tkanki. Daje to możliwość zastosowania lokalnego, precyzyjnego leczenia z największą skutecznością. Do najczęściej stosowanych metod leczniczych w Medycynie Ortopedycznej wg Cyriax’a zalicza się głęboki masaż poprzeczny, mobilizacje/manipulacje oraz trakcję.