Manualne mobilizacje wg. Kaltenborna - Evjenth

Podstawą metody jest uznanie ograniczonego ruchu ślizgu stawowego za pierwotną przyczynę zaburzeń funkcjonalnych. Dla ruchu kątowego potrzebne jest powiązanie z ruchami powierzchni stawowych toczących się lub ślizgających względem siebie. Zaburzenie „gry stawowej” wywołuje kompresję w obrębie stawu i prowadzi do zaburzenia jego funkcji. Analizując biomechanikę stawów Kaltenborn zauważył pewną prawidłowość, którą zdefiniował jako regułę wklęsło – wypukłą. Inne założenia metody to: badanie i leczenie odbywa się z wykorzystaniem ruchów prostoliniowych, translatorycznych, trójpłaszczyznowego ustawienia stawu do terapii, leczenia próbnego, różnorodności technik, ergonomii, samodzielnego leczenia. Metoda jest wykorzystywana w leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu ruchu: bólu, zmianach zakresu ruchomości.