Leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości

Aparat BTL – 6000 Shortwave to diatermia krótkofalowa do terapii ciepłem z wykorzystaniem fal o wysokiej częstotliwości. Zabieg polega na głębokim przegrzaniu tkanek, powstaniu endogennego ciepła. Efektem jest zmniejszenie napięcia mięśniowego, działanie przeciwbólowe i przekrwienie.