Elektroterapia

Elektroterapia jest działem fizykoterapii, który wykorzystuje w celach leczniczych i diagnostycznych energię elektryczną. Zabiegi wykonywane są przy użyciu prądu stałego lub prądów impulsowych o różnej częstotliwości.

Elektroterapia wykorzystuje działanie biologiczne prądu, który w zależności od rodzaju może powodować:
- zmniejszenie dolegliwości bólowych,
- pobudzanie nerwów i mięśni,
- łagodzenie stanu zapalnego,
- polepszenie trofiki tkanek, 
- przyspieszenie regeneracji uszkodzonych tkanek,
- wzmacnianie siły mięśniowej,
- intensyfikację procesów przemiany materii.
 
Powszechnie w zabiegach elektroleczniczych wykorzystuje się następujące rodzaje prądów:
Prąd stały:
- jonoforeza - wprowadzanie jonów leku w głąb tkanek,
- galwanizacja.
 
Prądy impulsowe małej częstotliwości:   
- prądy diadynamiczne - Bernarda, 
- prądy Traberta,
- przezskórna elektryczna stymulacja nerwów – TENS,
- elektrostymulacja.
 
Prądy impulsowe średniej częstotliwości: 
- prądy interferencyjne - Nemeca,
- prądy Kotza - rosyjska stymulacja.
 
Elektroterapia może byś szeroko stosowana w leczeniu wielu jednostek chorobowych jako monoterapia lub w połączeniu z innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi, wspomagając proces fizjoterapii.