Współpraca z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Od 1 października 2016 r. Szpital Ortopedicum w Krakowie rozpoczął współpracę z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W ramach współpracy powołany został Oddział Kliniczny Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej. Na bazie Oddziału oraz Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Klinika Rehabilitacji Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu realizuje wraz ze Szpitalem zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.