Spotkanie szkoleniowe z udziałem członków Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego - Oddział Małopolski

W dniu 8.01.2016 r. w Szpitalu Ortopedicum odbyło się spotkanie szkoleniowe na temat: „Zastosowania rehabilitacji u pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi” , w którym udział wzięli członkowie Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego - Oddział Małopolski.

Szkolenie rozpoczęło wystąpienie Pana dr hab. n. med. Mariusza Korkosza, Kierownika Oddziału Reumatologii Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pt. „Współpraca na linii reumatologia-ortopedia-rehabilitacja: współczesne wyzwania a praktyka codzienna”. Następnie Pani dr hab. Aneta Bac z Katedry Terapii Zajęciowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wystąpiła z prezentacją o „Roli fizjoterapii w chorobach reumatycznych z ujęciem terapii zajęciowej”. Kolejny temat dotyczący  „Zabiegów operacyjnych dedykowanych dla pacjentów reumatologicznych” przedstawił Pan dr Marcin Kasprzyk. Na koniec części konferencyjnej Pani mgr Bożena Latała, Kierownik Działu Rehabilitacji, przedstawiła działalność rehabilitacyjną naszego szpitala. Następnie razem z zespołem fizjoterapeutów zaprezentowała uczestnikom szkolenia   wysokospecjalistyczne  zabiegi rehabilitacyjne wykonywane, z użyciem  nowoczesnej aparatury, pacjentom ze schorzeniami reumatologicznymi.

 Na zakończenie spotkania głos zabrał Lech Kucharski - dyrektor ds. medycznych Szpitala Ortopedicum:
 „W imieniu organizatorów spotkania bardzo serdecznie dziękuję za udział wszystkim uczestnikom szkolenia . Ożywiona wymiana poglądów po wygłoszonych referatach oraz duże zainteresowanie Działem Rehabilitacji i rodzajem wykonywanych zabiegów ortopedycznych  dowiodły, że spotkanie było potrzebne. Nawiązaliśmy nowe, ciekawe kontakty z perspektywą dobrej współpracy, z wysokiej klasy krakowskimi reumatologami. Z pewnością będziemy  je podtrzymywać i dalej rozwijać, wymieniając się doświadczeniami, z zamiarem utworzenia w niedalekiej przyszłości  interdyscyplinarnego ośrodka zajmującego się kompleksowo diagnozowaniem i leczeniem pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu”.

Szpital Ortopedicum
ortopedia Kraków
fizjoterapia Kraków
programy rehabilitacyjne
szpital ortopedyczny Kraków