Usługi komercyjne

Ortopedicum sp. z o.o. w Krakowie realizuje zabiegi komercyjne w następujących zakresach:

  1. Oddział Ortopedyczny - zabiegi operacyjne
  2. Poradnia ortopedyczna - porady lekarza specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii dzieci i dorosłych oraz neurochirurgii, porady lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji
  3. Rehabilitacja - zabiegi fizjoterapeutyczne, terapia zajęciowa, psychoterapia, ambulatoryjne turnusy rehabilitacyjne, stacjonarne turnusy rehabilitacyjne

SPOSÓB REJESTRACJI:


1.   Rejestracja telefoniczna:

    Pon.-pt. 7.00 - 19.00
    Tel.. 12 425 38 51, Rehabilitacja: 12 370 87 44 oraz 12 370 87 43

 

2.   Rejestracja osobista :

Pon. – pt. 7.00 – 19.00

Ortopedicum sp. z o.o.

Ul. Koło Strzelnicy 3

30-219 Kraków

 

3.   Rejestracja elektroniczna:

e mail: rejestracja@ortopedicum.pl lub poprzez e-formularz.

 

W przypadku wyboru procedury rejestracji drogą elektroniczną pacjent w ciągu 24 godzin (dot. dni roboczych) otrzyma, na wskazany adres e-mailowy, informację zwrotną z wyznaczonym terminem świadczenia medycznego.

Zarówno w przesłanym e-mailu, jak również e- formularzu pacjent w celu uzyskania terminu świadczenia zobowiązany jest podać następujące dane:

 

1.       Nazwisko i imię

2.       Pesel

3.       Adres zameldowania

4.       Telefon kontaktowy

5.       Adres e-mail

6.       Rodzaj świadczenia (np. poradnia ortopedyczna, ośrodek rehabilitacji dziennej…)


Osoba korzystająca z rejestracji drogą elektroniczną wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie jej danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm) przez Ortopedicum Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków, w celach handlowych, promocyjnych i marketingowych.

 

Formularz elektroniczny