Terapię Manualną Holistyczną wg. Rakowskiego

Celem tej koncepcji jest zajmowanie się człowiekiem, a nie tylko jednostką chorobową. Terapia prowadzi do pozytywnego stymulowania, które pobudza siły własne organizmu do zdrowienia.

 

Dokonuje się tego poprzez pracę z narządem ruchu z wykorzystaniem:

- zabiegów manualnych biomechanicznych i odruchowych, 

- słowa terapeuty,

- edukacji pacjenta w celu podtrzymania procesów zdrowienia. 

 

W terapii dużą uwagę zwraca się na wpływ stresu na struktury narządu ruchu. Pracuje się z dolegliwościami ze strony kręgosłupa, kończyn, głowy i innymi, również takimi, których przyczyny uznano za nieznane.