Terapia Orthokine

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszą chorobą narządu ruchu i jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych we współczesnym społeczeństwie. Szacuje się, że z powodu objawowej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych cierpi około 11% populacji po 64 roku życia, natomiast radiologiczne objawy tej choroby stwierdzamy u większości osób w tym wieku.

Należy pamiętać, że rozwojem zmian zwyrodnieniowych zagrożeni są także ludzie młodzi, po przebytych urazach, często uprawiający sport i mający duże oczekiwania dotyczące sprawności ruchowej.

Zmiany zwyrodnieniowe mają dwie główne przyczyny -  uszkodzenia mechaniczne oraz zaburzenia biochemiczne w samym stawie. Z jednej strony nieprawidłowe obciążenia uszkadzają mechanicznie struktury stawu, z drugiej organizm reaguje nieprawidłowo – zamiast naprawiać, produkuje substancje chemiczne wywołujące stan zapalny i w jeszcze większym stopniu uszkadzające chrząstkę stawową.

Jedną z głównych substancji wydzielanych w stanie zapalnym jest Interleukina-1 (IL-1), nasilająca stan zapalny, powodująca uszkadzanie tkanek i odpowiedzialna w znacznym stopniu za odczuwanie bólu.

W zależności od nasilenia zmian zwyrodnieniowych, stosowane są różne scenariusze leczenia – od suplementów, często o wątpliwej skuteczności, leków doustnych, z których te o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym mają liczne skutki uboczne, poprzez leczenie operacyjne naprawiające uszkodzenia, aż do wymiany całego stawu czyli tzw. endoprotezoplastyki.

Jednym z wyzwań stawianych przed współczesną ortopedią jest próba zahamowania lub przynajmniej spowolnienia rozwoju zmian zwyrodnieniowych, a przez to poprawa komfortu funkcjonowania chorych i odroczenia w czasie konieczności rozległych zabiegów operacyjnych. Duże nadzieje są wiązane z terapiami biologicznymi, wykorzystującymi naturalne mechanizmy obronne organizmu. Jedną z najbardziej obiecujących substancji przeciwzapalnych jest antagonista receptora IL-1, jedna z substancji na których opiera się terapia Orthokine.

Jak to działa?

Terapia Orthokine wykorzystuje substancje biologiczne zawarte we własnej krwi pacjenta. W procesie obróbki krwi modyfikuje się skład i stężenia tych substancji, otrzymując w efekcie koncentrat białek działających przeciwzapalnie i stymulujących procesy regeneracyjne. Jest to rozwinięcie stosowanej od dłuższego czasu metody wykorzystywania tzw. czynników wzrostu.

Jak wygląda leczenie?

Pobiera się od pacjenta krew żylną (około 60ml) do specjalnych jałowych strzykawek. Krew jest następnie inkubowana w odpowiednich warunkach przez 6 godzin - w tym czasie zwiększa się w niej stężenie antagonisty receptora IL-1. Następnie krew zostaje odwirowana, oddzielone są wszystkie zbędne frakcje, otrzymujemy osocze zawierające znacznie podniesione stężenia substancji przeciwzapalnych. Osocze jest podzielone na 6 równych porcji, które mogą zostać zamrożone i czekają na podanie pacjentowi. Leczenie polega na serii zastrzyków wykonywanych przez lekarza do stawu kolanowego, podaje się 2 zastrzyki w tygodniu, przez 3 kolejne tygodnie.

Jaka jest skuteczność?

Skuteczność terapii Orthokine badano u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kolan w porównaniu z zastrzykami kwasu hialuronowego oraz podaniem placebo (Baltzer AW, et al. Osteoarthritis Cartilage. 2009; 17: 152-60).  Osoby poddane terapii Orthokine oceniły swój stan po terapii znacznie lepiej niż grupy porównawcze, co ważne efekt utrzymywał się u nich przez 2 lata po zakończeniu serii wstrzyknięć. U 67% pacjentów leczonych Orthokine w 6 miesiącu leczenia zaobserwowano zmniejszenie nasilenia bólu w skali VAS o ponad 50%, a także trwałą poprawę zdolności do ruchu. Także liczba pacjentów, którzy w trakcie badań musieli poddać się innemu leczeniu (ponowna seria zastrzyków, akupunktura, artroskopia etc.) z powodu nowych lub ponownie występujących dolegliwości, w grupie Orthokine była najniższa.

Czy jest to bezpieczne?

Leczenie opiera się wyłącznie na własnej krwi żylnej pacjenta, nie podaje się żadnych obcych substancji. Dzięki temu metoda ma bardzo dobry profil bezpieczeństwa.

Czy uniknę leczenia operacyjnego?

Najważniejsza jest prawidłowa kwalifikacja do leczenia Orthokine. Niestety nie jest to panaceum na każdy stopień zmian zwyrodnieniowych - im większe zniszczenia, tym większe ryzyko, że efekt leczniczy będzie krótszy lub niepełny. W pierwszej kolejności należy wykluczyć współwystępowanie możliwych do naprawienia uszkodzeń w stawie – uszkodzeń łąkotek, więzadeł itp. Jeśli chrząstka stawowa jest uszkodzona, ale jeszcze zachowana, wtedy mamy największe szanse skutecznego leczenia. W skrajnie zniszczonych stawach nadal złotym standardem pozostaje operacja wymiany stawu, w tych przypadkach stosując Orthokine można jednak  liczyć na czasową poprawę komfortu pacjenta i ewentualne odroczenie endoprotezoplastyki.

Jakie są doświadczenia w tej metodzie?

W Niemczech terapia Orthokine jest stosowana od około 10 lat, z bardzo dobrymi wynikami, w Polsce od około roku. Terapię stosuje się również w innych wskazaniach, np. zespołach bólowych kręgosłupa.

Opracował lek. Piotr Chomicki-Bindas, ortopeda
www.chomicki-bindas.pl