Świadczenia na NFZ

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Dr n. med. Paweł Radło

12.00 - 18.00 NFZ

10.00 – 12.00 NFZ

___________

___________

___________

Dr med. Wojciech Radło

__________

___________

__________

9.00 – 13.00 NFZ

__________

Lek. med. Witold Mierniczek

__________

13.00 – 14.00 NFZ

__________

__________

__________

Lek. med. Bartłomiej Dobosz

__________

10.00 – 13.00 NFZ

__________

__________

__________

Lek. med. Stanisław Kruk

12.00 – 14.00 NFZ

__________

__________

__________

__________

Dr med. Andrzej Kochman

12.00 – 13.00 NFZ

____________

______________

____________

______________

Lek. med. Konrad Nowosad

14.00 – 18.00 NFZ

_______________

______________

_______________

_________________

 

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne powiadamianie w przypadku rezygnacji z wizyty.