Rekonstrukcja kończyn

Działający w Ortopedikum zespół specjalistów ortopedów od wielu lat wykonuje pełny zakres leczenia złamań i ich powikłań w zakresie kończyn (złamania „świeże”, złamania „zastarzałe”, stawy rzekome, zrosty w wadliwym ustawieniu, uszkodzenia nerwów. W zakresie chirurgii ręki należy szczególnie podkreślić zabiegi z zakresu ręki reumatycznej (synowektomie, rekonstrukcje ścięgien, rekonstrukcje stawów), artroskopii nadgarstka i łokcia. Na uwagę zasługuje również chirurgia rekonstrukcyjna, w tym m.in. leczenie ubytków kostnych oraz tkanek miękkich, leczenie odleżyn czy powikłań infekcyjnych w zakresie kości ostrych i przewlekłe zapalenie kości. szerszy wykaz zabiegów rekonstrukcji kończyn znajduje się w zakładce: ORTOPEDIA - OPERACJE