Poizometryczna relaksacja mięśni / Techniki energetyzacji mięśni

Jedna z metod terapii manualnej, którą stosuje się w celu przywrócenia prawidłowej długości mięśni, poprzez wpływ na normalizację napięcia mięśniowego. Rozluźnienie, rozciągnięcie mięśni wpływa na przywrócenie prawidłowej ruchomości w stawach.

 

Wskazania:

- skrócenia mięśni,

- symptomy zablokowania stawu,

- podrażnienie więzadeł i mięśni.

 

Przed zastosowaniem tej metody należy określić pierwotną przyczynę ograniczenia ruchu w stawie, pamiętając, że prawidłowy zakres ruchu jest wyznaczony przez różne struktury tj.: skórę, tkankę podskórną, mięśnie, więzadła, torebkę stawową, powierzchnie stawowe.

 

Procedury poizometrycznej relaksacji mięśni polegają na:

- powolnym rozciągnięciu mięśnia aż do granicy jego rozciągliwości (bez przekraczania granicy bólu),

- stabilizacji w tej pozycji,

- skurczu izometrycznym,

- relaksacji z powolnym wydechem,

- próbie dalszego rozciągania mięśnia,

- stymulacja antagonistów w celu utrzymania uzyskanego zakresu ruchu.