Krio-blokady

Metoda polega na punktowym zamrażaniu zakończeń nerwowych w określonych miejscach kręgosłupa. Rozwój specjalnych metod celowanej krioterapii pozwolił na uzyskanie długotrwałego efektu przeciwbólowego w zakresie nerwów obwodowych, w tym splotów nerwowych około kręgosłupowych.

Zabieg wykonuje się w warunkach sali operacyjnej, pod kontrolą obrazu rtg, w znieczuleniu miejscowym. Znieczulenie nerwów przykręgosłupowych wykonuje się za pomocą specjalnej kriosondy, po obu stronach kręgosłupa. Po zlokalizowaniu odpowiednich zakończeń nerwowych stosuje się mrożenie o temperaturze minus 65 stopni przez 2-3 minuty. Gaz - dwutlenek węgla, lub podtlenek azotu - przechodzi przez małe otwory w sondzie, a następnie ulega rozprężeniu i mrozi pod ciśnieniem. Dostęp jest przezskórny, minimalnie inwazyjny i nie wymaga konieczności zakładania szwów. Po półgodzinnej obserwacji pacjent może powrócić do domu.
W badaniach histologicznych uwidoczniono, że mrożenie powoduje dezintegrację aksonów i osłonki mielinowej, pozostawiając jednak nie uszkodzoną tkankę łączną i zachowując integralność nerwu. Nerw jest znieczulony przez kilka miesięcy lub dłużej, ale nie jest zniszczony. Z czasem nerw jest zdolny do regeneracji wzdłuż swojego prawidłowego przebiegu i jego funkcje powracają.

Po zabiegu pacjent jest wolny od bólu, lub ból zmniejsza się na tyle, że umożliwia to wdrożenie fizjoterapii stabilizującej działanie mięśni grzbietu i okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Wyłączenie pierwotnego bólu za pomocą krioanalgezji umożliwia zatem leczenie wtórnego bólu wynikającego z napięcia mięśni.


Powtórna krioanalgezja jest możliwa do przeprowadzenia w każdym czasie, bez żadnego ryzyka dla pacjenta. Głównymi wskazaniami do tej metody jest oporny na leczenie, przewlekły ból krzyża, wynikający najczęściej z przeciążenia stawów międzykręgowych.

Inne wskazania:
-    zespół bólowy po operacjach kręgosłupa (usunięciu dysku)
-    zespół bólowy po nukleoektomii (usunięciu jądra miażdżystego)
-    neuralgie nerwów obwodowych
-    ból spowodowany nerwiakiem pourazowym n.obwodowego
-    neuralgia nerwu trójdzielnego