Elektroterapia

Elektroterapia jest działem fizykoterapii, który wykorzystuje w celach leczniczych i diagnostycznych energię elektryczną. Zabiegi wykonywane są przy użyciu prądu stałego lub prądów impulsowych o różnej częstotliwości.

 

Elektroterapia wykorzystuje działanie biologiczne prądu, który w zależności od rodzaju może powodować:

- zmniejszenie dolegliwości bólowych,

- pobudzanie nerwów i mięśni,

- łagodzenie stanu zapalnego,

- polepszenie trofiki tkanek, 

- przyspieszenie regeneracji uszkodzonych tkanek,

- wzmacnianie siły mięśniowej,

- intensyfikację procesów przemiany materii.

 

Powszechnie w zabiegach elektroleczniczych wykorzystuje się następujące rodzaje prądów:

Prąd stały:

- jonoforeza - wprowadzanie jonów leku w głąb tkanek,

- galwanizacja.

 

Prądy impulsowe małej częstotliwości:   

- prądy diadynamiczne - Bernarda, 

- prądy Traberta,

- przezskórna elektryczna stymulacja nerwów – TENS,

- elektrostymulacja.

 

Prądy impulsowe średniej częstotliwości: 

- prądy interferencyjne - Nemeca,

- prądy Kotza - rosyjska stymulacja.

 

Elektroterapia może byś szeroko stosowana w leczeniu wielu jednostek chorobowych jako monoterapia lub w połączeniu z innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi, wspomagając proces fizjoterapii.