Dynamiczna platforma balansowa Biodex Balance System SD do oceny i terapii stabilności kończyn i tułowia

Platforma znajduje zastosowanie:

- u pacjentów po urazach, po zabiegach operacyjnych,

- w geriatrii celem reedukacji równowagii, propriocepcji, w programach zapobiegania upadkom,

- u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, po udarach, przy chorobie Parkinsona.

 

System daje następujące możliwości:

- kontrola stopnia niestabilności (0 – 12) podłoża celem odpowiedniego doboru obciążenia,

- ocena zdolności równowagi kończyn i tułowia,

- ocena stabilności (zdolności utrzymania równowagi) i kontrolowanej równowagi (mobilność nałożona na stabilność),

- trening równowagi z dostarczeniem informacji zwrotnej pozwalającej na reedukację postawy i równowagi – sesje ćwiczeniowe z możliwością dostosowania indywidualnych parametrów,

- generowanie raportów z testu (wskaźnik stabilności odchylenia w płaszczyznach strzałkowej, czołowej, czasu przebywania w poszczególnych kwadrantach, danych porównawczych kończyny dolnej prawej i lewej),

- możliwość porównania uzyskanych wyników z grupą kontrolną lub tworzenie własnych norm dla specyficznej grupy.