Chirurgia kolana

 • Artroskopia (bez implantów): resekcja łąkotki, mikrozłamania, usunięcie ciał wolnych
 • Artroskopowa synowektomia wszystkich przedziałów
 • Artroskopia z implantami - naprawa łąkotki
 • Artroskopia z implantami i czynnikami wzrostowymi
 • Artroskopowa plastyka niestabilności rzepki
 • Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego ACL z użyciem implantu
 • Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego ACL z użyciem implantu i czynników wzrostowych
 • Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego PCL z użyciem implantu
 • Artroskopowa ostra napraw uszkodzonego PCL z użyciem implantu i czynników wzrostowych
 • Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego MCL lub kompleksu tylno-bocznego z użyciem implantów
 • Artroskopowa ostra naprawa uszkodzonego MCL lub kompleksu tylno-bocznego z użyciem implantów i czynników wzrostowych
 • Rekonstrukcja ACL
 • Rekonstrukcja ACL (więzadła krzyżowego przedniego) z implantami tytanowymi (przeszczep z czworogłowego ze śrubami interferencyjnymi, przeszczep ze ścięgien zginaczy - XoButton + śruba interferencyjna)
 • Rekonstrukcja ACL z użyciem czynników wzrostowych
 • Rekonstrukcja PCL
 • Rekonstrukcja PCL z czynnikami wzrostowymi
 • Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego
 • Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego z czynnikami wzrostowymi
 • Rekonstrukcja MCL
 • Rekonstrukcja MCL z czynnikami wzrostowymi
 • Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki
 • Rekonstrukcja ACL z jednoczasową naprawą łąkotki z czynnikami wzrostowymi
 • Użycie do rekonstrukcji sztucznych więzadeł -dodatkowo
 • Rekonstrukcja rewizyjna jednoczasowa ACL
 • Rekonstrukcja rewizyjna jednoczasowa ACL z podaniem czynników wzrostowych
 • Rekonstrukcja rewizyjna PCL
 • Rekonstrukcja rewizyjna PCL z użyciem czynników
 • Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL
 • Rekonstrukcja rewizyjna PLC lub MCL z czynnikami

Plastyka chrząstki:

 • Mozaikoplastyka
 • Pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego
 • Naprawa oddzielającego się fragmentu chrząstki z użyciem biowchłanialnych pinów
 • Korekcja niestabilności rzepki
 • Naprawa ubytków chrząstki
 • Resekcja torbieli Bakera klasycznie
 • Artroskopowe usunięcie cysty Bakera
 • Artroskopowe leczenie „kolana skoczka”
 • Artroskopowe leczenie choroby Osgood-Schlattera – „martwicy guzowatości kości piszczelowej”
 • Osteotomia podkolanowa HTO
 • Osteotomia podkolanowa HTO z użyciem czynników wzrostowych
 • Osteotomia Fulkersona w nawykowym zwichnięciu rzepki
 • Osteotomia Fulkersona w nawykowym zwichnięciu rzepki z użyciem czynników
 • Endoproteza cementowa, bez protezy rzepki
 • Endoproteza cementowa z protezą rzepki
 • Endoproteza jednoprzedziałowa
 • Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy; bez rekonstrukcji kostnej
 • Endoproteza rewizyjna z wymianą elementów protezy, z użyciem implantów podporowych oraz przeszczepów kostnych
 • Synowektomia