Chirurgia barku

 • Artroskopia diagnostyczna
 • Artroskopia operacyjna
 • Rekonstrukcja stożka rotatorów na otwarto
 • Usunięcie zwapnień stożka rotatorów
 • Naprawa stożka rotatorów
 • Naprawa stożka rotatorów z podaniem czynników wzrostowych
 • Korekcja niestabilności barku klasyczna
 • Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego(nawykowe zwichnięcie barku)
 • Artroskopowa plastyka niestabilności stawu ramienno-łopatkowego(nawykowe zwichnięcie barku) z reimplassage
 • Naprawa izolowanego uszkodzenia typu SLAP II
 • Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford)
 • Akromioplastyka z ewentualną resekcją stawu barkowo-obojczykowego (Mumford) z ewentualną tenodezą bicepsa
 • Uwolnienie (artroliza) barku zamrożonego
 • Endoproteza barku - połowiczna
 • Endoproteza barku- całkowita
 • Endoproteza barku - odwrócona
 • Akromioplastyka klasyczna
 • Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka kruczego)
 • Operacja Bristol-Latarjet (otwarta plastyka niestabilności z przeniesieniem wyrostka kruczego) z użyciem czynników wzrostowych
 • Plastyka niestabilności stawu barkowo-obojczykowego
 • Plastyka stawu mostkowo-obojczykowego