dr nauk med.
Andrzej Kochman

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
dyrektor ds. medycznych Szpitala Ortopedicum 

                           
Absolwent Akademii Medycznej im .Piastów Śląskich we Wrocławiu na Wydziale Ogólnolekarskim.
W 2000 r. uzyskał specjalizację I stopnia, a w 2005 r. specjalizację II stopnia z ortopedii i traumatologii. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 2014 r.

Zainteresowania zawodowe:

Leczenie powikłań po endoprotezowpastyce stawu biodrowego i kolanowego.

 

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1996-1997 odbył staż podyplomowy w Dolnośląskim Centrum Onkologii
we Wrocławiu. Do 2012 r. zatrudniony w Specjalistycznym Szpitalu im. dr A. Sokołowskiego
w Wałbrzychu w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym na stanowisku młodszego asystenta, następnie od 2000 r.-  asystenta. W latach 2005-2008 pracował w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu /Oddział Ortopedyczno –Urazowy/ na stanowisku starszego asystenta. W 2008 r. podjął pracę w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu /Oddział Ortopedyczno –Urazowy/ również na stanowisku starszego asystenta.
Od czerwca 2016 r. pełni funkcję dyrektora ds. medycznych Szpitala Ortopedicum
w Krakowie.

Kursy doskonalące, w których wziął udział:

 • Kurs na ratownika górniczego (lekarza) OSRG- Wałbrzych /1998 r./
 • IVwarsztaty diagnostyki USG w chirurgii urazowej i ortopedii.USG narządu ruchu.Reha Zentrum Gyhum /1999/
 • Współczesne metody osteosyntezy w leczeniu złamań i ich powikłań. DDWKM- Wrocław /2000/
 • Complete Targon hospitation – Klinik fur Unfall und Ortopedische Chirurgie Nurnberg /2004 r./
 • Postępy w Ortopedii i traumatologii narządu ruchu. KiK Ortopedii i Traumatologii w Warszawie /2005 r./
 • 11th International Targon Interlocking Nailing Course .Aesculap Akademie Tuttlingen Germany /2005 r./
 • Nowe trendy w osteosyntezie śródszpikowej. Szpital Miejski w Ostrowie Wielkopolskim /2005 r./
 • Hospitation - Klinik fur Unfall und Ortopedische Chirurgie Nurnberg /2005 r./
 • Urazy czaszkowo-mózgowe ,kręgosłupa i rdzenia kręgowego- neurotraumatologia. KiK Neurochirurgii    AM w Poznaniu /2005 r./
 • Infection and local treatment in orthopaedic surgery. Verona Italy /2006 r./
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego Endoprotezoplastyka stawu biodrowego. Bydgoszcz /2006 r./
 • Hospitation for Prevision .Bad Hersfeld Germany /2007 r./
 • Triathlon PKR Advanced Surgical Training Course . Innsbruck Austria /2011 r./
 • 12th EFORT Copenhagen /2011 r./
 • Expertise in Interlocking Nailing  . Windsor UK /2011 r./
 • Kurs podstawowy osteosyntezy śródszpikowej.NZOZ Ortopedicum Kraków -  jako Kierownik Naukowy /2012/
 • Kurs podstawowy osteosyntezy śródszpikowej.NZOZ Ortopedicum Ktraków- jako Kierownik Naukowy /2013 r./
 • 13th EFORT London /2014 r./

Zainteresowania pozazawodowe:

Sport: jazda na nartach, tenis, pływanie. Literatura.